Opzeggen lidmaatschap

Speelt bij
HerenDamesMeisjesMini's

Straat

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Telefoonnummer

Mijn contributie werd afgeschreven van de volgende rekening:

Rekeninghouder

IBAN rekeningnummer

Ik weet dat ik alleen per 1 mei de contributie kan stopzetten en tot 1 mei betaal ik dan ook gewoon de contributie.

Sonja van der Veen
De Bosk 8
9221 SM Rottevalle
0512-341994
sonjaxc@telfort.nl