Lid worden

Categorie

Ieder spelend lid moet een spelerskaart betalen. Deze kaart kost voor junioren €32,50 en voor senioren €38,50 per persoon.

Bent u door vroeger lidmaatschap nog in het bezit van een spelerskaart met pasfoto?
Zoja, bij welke vereniging? En wat was uw lidnummer?

Zo nee, graag een recente pasfoto inleveren bij het bestuur indien u competitie wil spelen.

Machtiging voor het afschrijven van de contributie en/of spelerskaart:

Begunstigde: Volleybalvereniging HVC-WH
IBAN: NL82 RABO 030 4212 598

De eerste 3 trainingen zijn gratis.